Tại CHÍ THÀNH, chúng tôi đam mê cung cấp sự đơn giản, đổi mới và hợp tác vì chúng tôi hiểu mỗi giải pháp phần mềm là quyết tâm đổi mới của doanh nghiệp.


Sản phẩm


Kinh doanh & Phân phối

Kinh doanh & Phân phối

Phần mềm quản lý Kinh doanh và Phân phối RDS cung cấp công nghệ cần thiết để quản lý hiệu quả việc đặt hàng, cũng như tuyến làm việc nhân viên bán hàng từ các thiết bị di động, tối ưu hóa hàng tồn kho và trưng bày tại các cửa hàng.

LIÊN HỆ ›

Đào tạo trực tuyến

Đào tạo trực tuyến

Ứng dụng cho phép triển khai việc đào tạo nhân viên và kiểm tra quá trình học ngay trên thiết bị di động của người học, báo cáo sẽ cập nhật ngay lập tức quá trình học, giúp tiết kiệm thời gian và việc quản lý đào tạo nhân viên sẽ dễ dàng hơn.

LIÊN HỆ ›

Quản lý Sản xuất

Quản lý Sản xuất

Phần mềm quản lý Sản xuất cho phép các nhà quản trị lập kế hoạch, thực hiện và kiểm soát sản xuất, tồn kho. Với việc ứng dụng mã vạch, QR code giúp việc quản lý và thao tác nhập, xuất dễ dàng, chính xác, hãy cùng khám phá giải pháp này.

LIÊN HỆ ›

Tham khảo Dịch vụ và giải pháp đã triển khai

Đăng ký Demo sản phẩm miễn phí


Khách hàng của chúng tôi


Liên hệ


Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn miễn phí